Історія села

Історія села
Згідно з даними, зібраними працівником обласного архіву Н. С. Чемою, Нова Кочубеївка заснована у середині ХІХ ст. Більшість поселень діставали назви за іменами їх власників і назва Нова Кочубеївка говорить про те, що існувала ще одна Кочубеївка поблизу Черняківки, заснована у ІІ пол. ХVІІ ст. Так що історія цих сіл перегукується з історією Диканьки, де вперше з’явився родоначальник фамілії, виселенець із орди Василь Леонтійович Кочубей. Він належав до козацької старшини, яка орієнтувалася на Росію. У 1833 році Кочубей докупив землі як на Диканщині так і в нашому краї (Чутове, Іскрівку). На час реформи 1861 року Нова Кочубеївка належала Л. В. Кочубею – полтавському предводителю дворянства.
Власники Первозванівки – Сулими – нащадки переяславського роду на Полтавщині, досить відомі у свій час представники козацької старшини. Історична діяльність Івана Сулими – генерального хорунжого і його сина переяславського полковника Семена Сулими починається з осені 1628 р., коли запорожці витрутилися в міжусобні війни кримських ханів. У той час козаки обрали собі у вожаки Івана Сулиму. Незважаючи на гетьманську діяльність (7 років), Іван Сулима встиг нажити серед козаків симпатію за свої подвиги. По його смерті Сулимівка (Первозванівка) переходила у різні руки нащадків цього роду. Власники Сулимівки вели господарство окремо. Через 30 років їх володіння подрібнилися. Перепис 1860 року засвідчує, що Первозванівка – село власницьке при колодязях, є 42 двори. В них мешкали 50 чоловіки і 42 жінки. А вже в переписі 1869 р. в цих дворах мешкали 217 чоловіків і 240 жінок. За переписом 1883 р. Первозванівська волость включала до себе Руновщину, Милорадово, Ковалівку.
На початку ХХ ст.. в селі діяла земська школа. Багато селян займалися ремісництвом. Свої вироби продавали на ярмарках. Їх проводили у селі 4 рази на рік.
У 1906 р. царську владу на селі уособлював в первозванівці начальник, колезький асесор М. В. Штурм. Член управи – агроном  Г. Н. Пічуренко. Старшиною управи був В. Т. Чалик. У селі діяла церква, збудована в 1845 р. на кошти дворянина Ф. Сулими. При церкві була відкрита церковно – приходська школа.
1919-1920 рр. – бандитизм, розруха, громадянська війна, прихід до влади більшовиків.
У 1922 – 1923 рр. головою Новокочубеївської сільської ради працював А. В. Мироненко. У 1922 р. головою Первозванівського волосного комітету був призначений М. Г. Степанов.
23 листопада 1922 року  в Первозванівці було створено господарський колектив, а точніше жіноча артіль з 7 вдів «Жіноча праця». Організаторами цього колективу стали Є. С. Охмат і Г. І. Корольова, сезонні робітниці цукрового заводу.
Йшла колективізація. Днем організації колгоспу «Червона зірка» Первозванівської сільської ради стало 30 жовтня 1929 року, Новокочубеївського ТСОЗу «Ленінський шлях» - 4 лютого 1930 року. Артіль «Жіноча праця» влилася в колгосп «Червона зірка». Першим головою первозванівського колгоспу «Червона зірка» став Г. В. Забігайло.
Пережили селяни сталінські репресії, голод 1932-1933 рр., фашистську окупацію.
У липні 1950 року колгосп «Червона зірка», ім. Хрущова, ім. Будьонього та Андрєєва об’єдналися в одне господарство ім. Молотова. Його головою був обраний С. Я. Копил. А в 1958 році колгоспи ім. Молотова і «Ленінським шляхом» з’єдналися у колгосп «Заповіт Леніна». Його головою став А. П. Житківський.

У грудні 1987 р. по 1990 р.  правління колгоспу очолив молодий економіст Г. І. Шарий. З його ініціативи були створені орендні підрозділи, які очолили головні спеціалісти.
Голови сільської ради

1. Литвяк Степан Омельянович
2. Кольвах Феодосій Свиридович
3. Сіроштан Михайло Володимирович
4. Сіренко Наталія Володимирівна
5. Луценко Олександр Григорович
6. Бистрай Надія Василівна
7. Скорик Валентина Олексіївна
Голови колгоспу:

1. Скорик Іван Федорович (1950 - 1957 рр.)

2. Житківський Анатолій Петрович з 1958 р. "Заповіт Леніна"
3. Чучула Анатолій Гаврилович
4. Шаптала Олексій Володимирович
5. Горгуц Василь Григорович

6. Шарий Григорій Іванович (1987 - 1990 рр.)
7. Бистрай Анатолій Микитович ("Заповіт Леніна" з 1990 по 1992, "Колос" з 1992 по 2000 р.)
8. Сіренко Олександр Олександрович ("Первозванівське" з 2000 по 2003 р.)
9. Бакаєнко Віталій Іванович ("Зернятко" з 2003 р.)
Реорганізація колгоспу
В 1992 р. було здійснено паювання майна колгоспів та їх косметичне перетворення на колективні сільгосппідприємства, селянські спілки, кооперативи, акціонерні товариства.
В нашому селі існував колгосп «Заповіт Леніна» головою якого з 1990 по 1992 рік був Бистрай Анатолій Микитович. На загальних зборах колгоспу колгосп реорганізований в колективне сільськогосподарське підприємство «Колос», яке він продовжує очолювати до 1998 року.
За часів головування Бистрая А. М. в колгоспі було: великої рогатої худоби 750 голів, молодняку ВРХ - 1200 голів, свиней - 3000 голів, курей - 10 000. Парк техніки складав: тракторів - 62, комбайнів - 12, автомобілів - 27. За цей час було куплено 57 тракторів, 2 комбайни «Дон» і чотири комбайни «Нива». Було збудовано 2 пилорами, блочний завод, який у рік виробляв 25000 блоків, 2 асфальтних заводи, 2 ангара, 2 майстерні у І і III бригадах. Були заасфальтовані подвір’я на тракторних бригадах 2 і 3. Заасфальтовано подвір’я ферми МТФ на II та III бригаді. Було зроблено реконструкцію трьох свинарників. Побудовано відгодівельний свинокомплекс. Побудовано дві водонапірні свердловини в І і II бригадах. Зроблено капітальний ремонт дитячого садку. Побудовано баню і сауну. Реконструйовано їдальню. Побудовано нову заправку (ГСМ). На фермах побудовані нові доїльні загони, площадки для доїння корів по новій технології у І і III бригадах. На центральній бригаді було збудовано критий тік для збереження зерна, побудовано нову пилораму. Все будувалося із своїх блоків, які виробляв завод. Заасфальтовані вулиці в селі Підгірне, та до вулиці Крайової, зроблено міст через річку. Побудовані силосні споруди: на III бригаді - 1, на свинофермі - 1, на II бригаді - 2, на І бригаді - 1. На І та III бригадах були побудовані вагові.
Паювання землі в селі починається з 1995 року. Але паї колгоспники віддали до КСП «Колос». До 2000 року розпаювали 2649 га. Колгоспники отримали 701 державний акт на землю. Пай становив З, 73 га, його вартість 45 560,60 гривен.
   Новим явищем у аграрному секторі було виникнення та поширення селянських (фермерських) господарств. Фермерські господарства виникають у нас в 1994 році. Спочатку фермери отримали у користування по 50 га землі. Цікаве те, що фермерами прагнули стати жителі навколишніх сіл ( Чапаеве, Скибівки, Філенково та інші), а ніяк не жителі нашого села.
У 1999 р. на 145,9 га було утворене сільськогосподарський кооператив «Ранок», який очолив Квітчатий Олександр Васильович. Після того як його було призначено головою райдержадміністрації, кооператив очолює його дружина Валентина Іванівна. Землі 28 пайщиків входять в це об’єднання.
З 2000 року КСП «Колос» було реорганізоване в сільськогосподарське товариство «Первозванівське». Керував ним Сіренко Олександр Олександрович до2003 року.В 2003 - 2004 р. - Гриневський Олексій Григорович, якому на засіданні засновників СТОВ «Первозванівське» від 13 квітня 2005 року висловили недовіру. Подальше реформування привело до того, що землі товариства «Первозванівське» 141,9 га отримало товариство «Ольга», яке реформується в ДП АФ «Софіївська».На іншій території 1013,31 га (сюди входять 207 пайщиків - 828,25 га, землі запасу сільської ради - 100,76 га. та землі соціальної сфери) організовано Полтавську філію ДП «Зернятко». Директор філії Бакаєнко Віталій Іванович.Не залишилось жодної ферми (немає ні корів ні свиней), обробляється тільки земля. Вирощують такі культури: озима пшениця, соя, ячмінь, озимий та ярий рапс, кукурудза, гречка, соняшник. Також тримають пасіку.
В 2004 році утворюється сільськогосподарське приватне підприємство «Порохня», яке очолює приватний підприємець Порохня Олексій Іванович. Він об’єднав 98 пайщиків, які мають 107 паїв (415 га). На цих землях вирощують цукровий буряк, ячмінь, пшениця, соя, соняшник.
Таке ж підприємство очолив приватний підприємець Карнаух Ігор Олександрович. Він разом із пайщиками обробляє 280,1 га землі.

Самостійно обробляють свої землі 65 чоловік (284,4 га).Це такі, господарі: Беззубко Віктор Володимирович, ПістрякОлександр Михайлович, Байда Віктор Павлович, Яковцов Юрій Михайлович, Сліпокінь Сергій Миколайович та інші.
Сучасне село